MENU

Mats Sjögren

Falska pengar till trollkarl

Uppdrag: Ta fram en falsk sedel för användning i trolleritrick. Jag jobbade utifrån fotoreferenser och väldigt specifika instruktioner som jag fått av kunden, och designen genomgick några vändor för att pricka rätt och få önskad effekt. Medium: Photoshop, InDesign Kund: www.arkadia.se
Read More ›

Boklayout Knutpunkt 2014

Uppdrag: Ta fram layout och omslagsillustrationer till konventsbok, samt sätta innehållet. Inom uppdraget tog jag fram illustrationer baserat på förbestämt raster. Omslagen skulle kommunicea akademisk stil, hänga ihop stilmässigt och vara kopplade till respektive boks inriktning. Böckernas innehåll skrevs av många olika författare och materialet kom in i olika format som jag satte i InDesign. Slutligen levererades boken i en version för tryck och en för digital distribuering.
Read More ›