MENU

Mats Sjögren

Projektledarstöd under webbutveckling

Uppdrag: Definiera behov och agera stöd åt projektledningen för ny webbplats Under utvecklingen av webbplatsen Uppdrag psykisk hälsa arbetade jag 2017 som ett stöd åt projektledningen. Jag hjälpte till att konkretisera problembeskrivningen, sätta en realistisk projektplan och agera stöd i dialogen mellan beställare och de olika byråer och konsulter som var inkopplade. Exempel på leveranser: Problembeskrivning, designbrief, innehållsstrategi, utvärderingar Kund: Uppdrag psykisk hälsa
Read More ›

Dagjobb: En massa erfarenhet av utveckling och förvaltning av högskolewebb

Jag haft samma arbetsplats i drygt 15 år nu. I korthet har jag förvaltat och utvecklat www.du.se tillsammans med kollegor på Högskolan Dalarna. I arbetet har jag haft många olika roller, allt från chef och systemägare till webbredaktör, projektledare, webbdesigner, innehållsstrateg, UX-strateg, och designkodare. Jag har varit beställare av konsulttjänster, agerat produktägare i scrum-utveckling, genomfört workshops och utbildningar, tagit fram styrdokument, analyser och utvärderingar. Jag har jobbat med kommunikatörer, systemutvecklare, marknadsförare, designers och chefer med många olika ansvarsområden, samt värnat om myndighetsuppdraget och akademin. Jag har med andra ord en massa erfarenhet av att jobba med många olika aspekter i utveckling och förvaltning av en högskolewebbplats.
Read More ›