MENU

Mats Sjögren

Alternativa daladjur

2901
0

Uppdrag: Ta fram illustrationer av fantasifulla daladjur för marknadsföringskampanj.

Medium: Photoshop.