MENU

Mats Sjögren

Boklayout Knutpunkt 2014

Uppdrag: Ta fram layout och omslagsillustrationer till konventsbok, samt sätta innehållet.

Inom uppdraget tog jag fram illustrationer baserat på förbestämt raster. Omslagen skulle kommunicea akademisk stil, hänga ihop stilmässigt och vara kopplade till respektive boks inriktning. Böckernas innehåll skrevs av många olika författare och materialet kom in i olika format som jag satte i InDesign. Slutligen levererades boken i en version för tryck och en för digital distribuering.