MENU

Mats Sjögren

Dagjobb: En massa erfarenhet av utveckling och förvaltning av högskolewebb

Jag haft samma arbetsplats i drygt 15 år nu. I korthet har jag förvaltat och utvecklat www.du.se tillsammans med kollegor på Högskolan Dalarna.

I arbetet har jag haft många olika roller, allt från chef och systemägare till webbredaktör, projektledare, webbdesigner, innehållsstrateg, UX-strateg, och designkodare. Jag har varit beställare av konsulttjänster, agerat produktägare i scrum-utveckling, genomfört workshops och utbildningar, tagit fram styrdokument, analyser och utvärderingar. Jag har jobbat med kommunikatörer, systemutvecklare, marknadsförare, designers och chefer med många olika ansvarsområden, samt värnat om myndighetsuppdraget och akademin.

Jag har med andra ord en massa erfarenhet av att jobba med många olika aspekter i utveckling och förvaltning av en högskolewebbplats.